Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF022, 2137 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-07-30 Stoppdatum 1998-07-30
Mängd (ton): 18,93 Kostnad totalt: 14328
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: