Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF037, 2148 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-18 Stoppdatum 2000-07-18
Mängd (ton): 14,60 Kostnad totalt: 10827
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: