Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF037, 2148 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-24 Stoppdatum 2002-07-24
Mängd (ton): 14,60 Kostnad totalt: 21754
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: