Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östregöl, 098163 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-03-15 Stoppdatum 1998-03-15
Mängd (ton): 1,77 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: