Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF053, 2158 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-11 Stoppdatum 2005-08-11
Mängd (ton): 14,02 Kostnad totalt: 22382
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: