Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF053, 2158 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-07 Stoppdatum 2008-09-07
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 9762
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: