Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF054, 2159 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-22 Stoppdatum 2003-07-22
Mängd (ton): 8,82 Kostnad totalt: 13301
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: