Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF054, 2159 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-07 Stoppdatum 2008-09-07
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 6994
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: