Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF068, 2171 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-11 Stoppdatum 2000-07-11
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt: 7432
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: