Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF068, 2171 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-26 Stoppdatum 2004-09-26
Mängd (ton): 9,41 Kostnad totalt: 13560
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: