Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF068, 2171 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-12 Stoppdatum 2009-09-12
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 4182
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: