Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF068, 2171 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-07-28 Stoppdatum 1998-07-28
Mängd (ton): 9,46 Kostnad totalt: 7160
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: