Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ugglerydsgöl, 098425 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-04 Stoppdatum 1999-09-04
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: