Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF071, 2174 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-09 Stoppdatum 2008-09-09
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 4080
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: