Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF071, 2174 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-28 Stoppdatum 2002-07-28
Mängd (ton): 11,20 Kostnad totalt: 16688
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: