Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Torpasjön, 074162 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-06 Stoppdatum 1999-09-06
Mängd (ton): 12,79 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: