Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF094, 2197 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-31 Stoppdatum 2003-07-31
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 4434
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: