Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF094, 2197 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-13 Stoppdatum 2005-08-13
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4762
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: