Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF094, 2197 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-21 Stoppdatum 1999-07-21
Mängd (ton): 8,50 Kostnad totalt: 5940
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: