Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF101, 2204 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-16 Stoppdatum 2007-09-16
Mängd (ton): 16,10 Kostnad totalt: 29882
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: