Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF117, 2219 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-24 Stoppdatum 2001-07-24
Mängd (ton): 4,74 Kostnad totalt: 3728
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: