Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF117, 2219 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-23 Stoppdatum 2003-07-23
Mängd (ton): 5,39 Kostnad totalt: 8128
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: