Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF117, 2219 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-12 Stoppdatum 2005-08-12
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 7937
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: