Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF117, 2219 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-13 Stoppdatum 2007-09-13
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 9224
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: