Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF117, 2219 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-23 Stoppdatum 1999-07-23
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt: 3704
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: