Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF120, 2222 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-24 Stoppdatum 1999-07-24
Mängd (ton): 8,50 Kostnad totalt: 5940
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: