Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF120, 2222 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-20 Stoppdatum 2001-07-20
Mängd (ton): 7,87 Kostnad totalt: 6190
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: