Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF120, 2222 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-22 Stoppdatum 2003-07-22
Mängd (ton): 7,84 Kostnad totalt: 11823
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: