Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxasjön, 101064 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-20 Stoppdatum 1999-10-21
Mängd (ton): 57,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: