Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-02 Stoppdatum 1999-11-02
Mängd (ton): 9,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: