Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-21 Stoppdatum 2001-07-21
Mängd (ton): 27,87 Kostnad totalt: 21921
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: