Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-25 Stoppdatum 2003-07-30
Mängd (ton): 28,42 Kostnad totalt: 42857
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: