Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-17 Stoppdatum 2007-09-17
Mängd (ton): 21,17 Kostnad totalt: 39292
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: