Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-09 Stoppdatum 2008-09-09
Mängd (ton): 12,06 Kostnad totalt: 16902
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: