Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-19 Stoppdatum 2010-09-19
Mängd (ton): 11,95 Kostnad totalt: 17671
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: