Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-10 Stoppdatum 2000-12-10
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: