Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096100, 06VAT096100 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-22 Stoppdatum 2010-03-22
Mängd (ton): 4,14 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: