Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF157, 2286 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-22 Stoppdatum 2001-07-23
Mängd (ton): 47,38 Kostnad totalt: 37267
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: