Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF157, 2286 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-12 Stoppdatum 2005-08-12
Mängd (ton): 48,21 Kostnad totalt: 76989
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: