Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF157, 2286 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-10 Stoppdatum 2009-09-10
Mängd (ton): 13,83 Kostnad totalt: 19863
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: