Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-25 Stoppdatum 2004-09-25
Mängd (ton): 6,72 Kostnad totalt: 9684
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: