Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-07-31 Stoppdatum 1998-07-31
Mängd (ton): 6,31 Kostnad totalt: 4776
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: