Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF410, 2291 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-21 Stoppdatum 2010-09-21
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 4418
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: