Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN025, 2295 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-12-14 Stoppdatum 1999-12-14
Mängd (ton): 6,40 Kostnad totalt: 4477
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: