Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN025, 2295 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-14 Stoppdatum 2000-11-14
Mängd (ton): 7,50 Kostnad totalt: 5180
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: