Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN025, 2295 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-08 Stoppdatum 2003-10-08
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 6778
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: