Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN025, 2295 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-07 Stoppdatum 2005-10-07
Mängd (ton): 9,93 Kostnad totalt: 11032
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: