Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN025, 2295 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-15 Stoppdatum 1998-09-15
Mängd (ton): 6,78 Kostnad totalt: 4334
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: