Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-17 Stoppdatum 2000-11-17
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 5236
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: