Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-12 Stoppdatum 2002-09-12
Mängd (ton): 7,70 Kostnad totalt: 7229
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: